VYHLÁSENIE HNUTIA ARCHA

Hnutie ARCHA je kolektívna dobrovoľnícka organizácia s humanitárnym poslaním pomáhať v mimoriadnych krízových situáciách pri zabezpečovaní potravín, liekov, zdravotníckych materiálov a ochrany zdravia a životov ľudí. V dnešnej dobe sa zásadne menia garancie jednotlivých rezortov štátnej administratívy podriadenej nadnárodnému centrálnemu plánovaniu, ktoré obchádza ústavnosť a suverenitu jednotlivých štátov vrátane Slovenskej republiky. Hnutie ARCHA má vo svojom pláne v prípade mimoriadnej núdze súvisiacej s výpadkom distribúcie potravín, liekov a energií zabezpečovať svojim členom a ich rodinám prístup k najzákladnejším životným potrebám a poskytovať im ochranu a vzájomné prepojenie. Základnými oddielmi hnutia je zdravotnícky oddiel, oddiel prežitia a oddiel domobrany, ktoré pracujú pod dohľadom profesionálov z daných oblastí. Byť pripravený na prekonanie obzvlášť závažných opatrení vychádzajúcich z globálneho kolapsu ekonomiky je dnes právom, ale aj morálnou povinnosťou každého rozhľadeného človeka, ktorému nie je ľahostajný osud jeho najbližších.

 

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ


Priatelia, máme na našej strane sofistikovaných nepriateľov používajúcich menej sofistikovaných prostredníkov. Chcem vám veľmi zrozumieľne objasniť, čo sa to vlastne v rámci Hnutia Archa deje.

Niekedy od marca tohto roku rôznym ľuďom začala posielať maily pani Iveta Michalíková s tým, že situácia si vyžaduje akčný postup: a kládla nám otázku; „čo teda budeme robiť?“ Uskutočnilo sa niekoľko veľmi nesúrodých stretnutí, kde jedni chceli politickú stranu, či účasť v parlamente. Ja som v tomto prípravnom výbore prezentoval myšlienku apolitického integrovaného systému záchrany, ktorý bude v krízových situáciách riešiť bytostné otázky prežitia, lekárskej a potravinovej pomoci – v prvej etape pre členov hnutia Archa. Táto vízia oslovila väčšinu a ja som k nej napísal vyhlásenie Hnutia Archa, dal tomuto OZ meno, symbol a vizuálnu podobu a základný obsah.

Ponúkol som bezplatne priestor v časopise Z&V na šírenie tejto myšlienky, ale aj priestor pre vloženie prihlášky s možnosťou členského príspevku, na základe ktorého budeme vedieť do budúcnosti riešiť operatívne a vážne situácie.

Navrhol som sériu stretnutí na konci augusta 2021, kde by sme na základe veľmi dobrých vzťahov spolu s profesorom Petrom Staněkom, doktorom Jánom Lakotom, doktorom Gustávom Solárom, ThDr. René Balákom ale aj s JUDr. Petrom Weisom a ďalšími, dali ľuďom konkrétne informácie a povzbudenie ako ďalej. K týmto mítingom som napísal scenár tak, aby ľudia dostali komplexné informácie, ako sa čo najúčinnejšie brániť voči prichádzajúcej pohrome.

Prvý problém nastal, keď sa do pripraveného scenára začali pretláčať osoby, ktoré sa počas všetkých prípravných rokovaní vôbec nezapájali a bez vízie a riešení počúvali druhých.

S prednáškami som nemohol z technických a dramaturgických okolností súhlasiť, témy by boli duplicitné a za renomovanými expertami ako prof. Staněk, ThDr. René Balák či MUDr. Gustáv Solár a JUDr. Peter Weis by zaostávali a predlžovali aj tak totálne nabitý program, ktorý už bol pripravený.

Moje návrhy neboli akceptované, navyše na jednom z internetových rádií boli dňa 20. 8. 2021 pani Burdyovou a Michalíkovou zverejnené mimoriadne citlivé informácie, ktorých povaha môže mať po podrobnom preskúmaní trestno právny charakter. Tieto dámy boli počas všetkých rokovaní Archa zdržanlivé, ale až keď dostali verejný priestor, vyniesli na verejnosť vypočuté interné informácie a mená, ktoré sa dostali do ohrozenia. Mojou povinnosťou je chrániť mojich priateľov a najblizších. Páni ako Staněk, Balák, Solár, Weis, Lakota a mnohí ďalší, ktorí mali pôvodne vystúpiť, okamžite svoju účasť zrušili a po dlhých rozhovoroch som im garantoval také personálne obsadenie v Arche, že nebudú vystavení rizikám ani oni, ani samotné myšlienky účasťou nekompetetných ľudí v centre.

Ako jediný štatutárny orgán OZ Spolok Archa podľa jej schválených stanov čl.XI, 4.b by som mal „zabezpečovať a riadiť vedenie účtovníctva,“ čo je mimoriadne citlivý bod.

Zo zápisnice z 24.6.2021 všetkých 9 uznášaniaschopných členov OZ Spolok Archa rozhodlo, že členský príspevok bude 50€. Bez akéhokoľvek zasadnutia a diskusie vo výkonnej rade OZ, ktorú má zvolávať jej predseda, sa nedohodlo o zmene členského príspevku, čím sa dospelo k situácii, že bez súhlasu štatutárnych orgánov sa zásadne menia podmienky a pravidlá, čo vyvoláva extrémne diskomfortný pocit zmätku, neistoty a nedôvery, pretože momentálne sa od ľudí vyberá 10€.

Toto bol posledný a veľmi závažný dôvod, prečo som bol nútený vzdať sa predsedníctva v Spolku nedodržujúceho vlastné pravidlá a základné princípy.

Vo veľmi krátkom čase vzniknuté problémy vyriešime a páni ako prof. Staněk, MUDr. Lakota, MUDr. Solár, ThDr. Balák, JUDr. Weis sa s Vami radi stretnú.

 

PÔVODNÝ A RIADNE DOHODNUTÝ SCENÁR PREDNÁŠOK

*Iveta Michalíková (2 min)
Privítanie

*Tibor Eliot Rostas (10 min)
Predstavanie vízie projektu ARCHA

* Peter Staněk (20 min)
Hrozby kolapsu celej infraštruktúry, do čoho investovať, peniaze, energiu a čas

* Ján Lakota (20 min)
Mimoriadne nebezpečenstvo očkovania mRNA vakcínami

* Peter Weis (15 minút)
Právne následky očkovacieho apartheidu

*Miroslav Jureňa (15 minút)
Potravinová nesebestačnosť, len 36% potravín na pultoch sú slovenskej výroby, pozemková reforma

*Jozef Piry (10 min)
Konkrétne skúsenosti s liečbou ivermektínom

*René Balák (15 min)
O globálnom preprogramovaní mysle, o schizme v cirkvi

*Gustáv Solár (15 min)
Ako ostať pri zmysloch v dnešnej situácii

*Peter Švrček (5 min)
Konkrétne informácie o kurzoch domobrany, kde sa ľudia učia prežiť

*Ľudovít Augustínek (15 min)
Konkrétna podoba základnej skupiny Archa, ako má fungovať a starať sa.

Nasledovať mala moderovaná diskusia s účastníkmi.

S prednášajúcimi sme dohodnutí, že tieto diskusie v tejto podode sa v krátkom čase uskutočnia.
Ďakujeme za Vašu podporu a porozumenie.
Tibor Eliot Rostas

Za všetky uvedené informácie na predmetnej doméne nesie ku dňu 24.8.2021 plnú zodpovednosť Mgr. Art. Tibor Eliot Rostas, ako autor textov.